Академия Энергоинформационных Технологий Среда, 24.07.2019, 05:33
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Наши партнеры

Поиск

Форма входа

                                

                                    Володимир Андрійович Ткаченко – доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, дійсний член Російської академії природничих наук, дійсний член Міжнародної академії наукових відкриттів і винаходів, дійсний член та Президент Міжнародної академії біоенерготехнологій, заслужений працівник промисловості України.

 

Земна цивілізація все більше і більше одягається в Савон антропоморфності, змінюючи і підганяючи середовище навколо себе під свої вузькопрагматичні цілі. При цьому людина все більше наштовхується на межу існуючих наукових новацій, які вельми недовговічні у своїй суті і дуже швидко вичерпують себе. Це викликає в людей прагнення «підім’яти  під себе» або змінити навколишнє середовище, завдаючи природним процесам відчутні спотворення їхньої суті. Все це обертається людству різного роду катаклізмами соціального, політичного, економічного та біологічного характеру, викликаючи, у свою чергу, і природні – землетруси, повені, урагани, пожежі і т.д. Ці проблеми самим химерним чином переплітаються між собою і часом непередбачувано впливають на земну реальність.

Перебуваючи в стані постійної боротьби та прагнення зупинити природну біфуркацію цих процесів, на тлі кризи, що загострилася почуття єдності сущого й усвідомлення, що національним структурам – державам – не під силу самотужки впоратися з небезпеками, що загрожують життю на планеті Земля, владні структури придумали «відволікаючий маневр» для всіх людей, назвавши його глобалізацією, заснувавши цілу систему інституціональних структур оперативного управління.

Існуючі нині організації та інституціональні структури світового порядку («Римський клуб», «самміт 7+1», СОТ, АСАА, ЄС, НАТО), які займаються евристикою, футурологією і прогностикою, об’єднують  фахівців самого різного профілю, але їх висновки та рекомендації носять лише рекомендаційний характер і часом некоректні і науково не обґрунтовані. Та не треба забувати, що земна цивілізація технологічна і що метою загального процесу еволюції Сонячної системи, яка включає в себе і розвиток планети Земля, є перехід до вищої розумної координації всіх планетарних організмів з центральним ядром Сонця і з ядром Галактики.

Прагнучи знайти методи власного виживання, людство, розділившись на нації і національності та створивши власні держави, дійшло до граничного роз’єднання під впливом динаміки змін, які відбуваються і накопичились у результаті протиріч та екологічних проблем, і не в змозі на принципах класичної фізики щось зробити, окрім хаотичних дій із виживання своїх країн на принципах націоналізму, сепаратизму, тероризму та інших антилюдяних дій.

Назрівала необхідність створення органу або організації планетарної координації у вигляді ноосферної духовно-екологічної асамблеї світу, яка б мотивувала духовно-моральний стан соціальних формацій та створила б нову світоглядну парадигму на основі нової фізики. Вчені, науковці та діячі культури, професіонали і фахівці різних галузей діяльності давно вже усвідомлювали, що Бог – один для всіх – це Розумний Всесвіт.

Найпершим завданням, яке повинен вирішити кожний член нової організації, усвідомлення необхідності планового переходу з астральної поляризації почуттів, бажань на ментальну, з подальшим заспокоєнням ментальної флуктуації постійної дії. Друге завдання визначалося як перехід з індивідуальних форм свідомості в групові, тобто соборність індивідуальних потужних особистостей, які віддають себе на структурування свідомості всього людства.

Ми усвідомлювали, що в планетарному масштабі кожна людина, яка відгукнулася на заклик нової організації, стане частинкою саме соборної свідомості. А значить, вона готова буде сприйняти програму подальшого свого розвитку з метою розділення з егрегоріальною свідомістю і з’єднання з Єдиним інформаційним полем і Ноосфери планети Земля і Галактики в цілому. «Дайте нам нову парадигму, дайте помилкові думки, дайте нам те, що пізнали, але врятуйте нас від відсталості застою, невизначеності», - кажуть, що приблизно такі слова злетіли з вуст Генрі Бокля. Можливо. Але сьогодні суті це не міняє. Ці слова були надбанням Ноосфери і літали над Землею. Саме вони були взяті в основу побудови організації, що після тривалих дискусій знайшла своє обличчя як Міжнародна академія біоенерготехнологій.

Основний принцип існування та діяльності Міжнародної академії біоенерготехнологій – принцип свободи і рівності, незалежно від кольору шкіри, раси і віросповідання.

Сьогодні, перебуваючи під загальною глобалізацією, людство забуває, що нестійкість розвитку світу зумовлена самою природою. А це означає, що потрібна наукова доктрина, методологічні обґрунтування переходу на нові шляхи взаєморозуміння між людьми. І капітал тут безсилий.

Тисячоліттями не може реалізуватися діалог взаєморозуміння розвитку світу на матеріальних інтересах. Ні стабільності, ні стабільності розвитку не було досягнуто навіть локально на будь-якому відрізку часу. Взаєморозуміння можливе лише на основі пізнання, обґрунтування Єдиного знання структури світобудови і пріоритету у ньому природних процесів.

Деякі вчені посилено роблять спробу надати природним процесам забарвлення духовно-морального початку. Можливо, що це так і є, якщо б розуміння духовності не було релігійно деформованим, однобоко осоціаленим, розмитим і затуманеним. Духовності слід повернути природний початок. Точно так само, як науковим пізнанням – надати природну духовність. Розділеність цих шляхів розвитку призводить до пізнання людиною тільки однієї з його «половин»природності.

Міжнародна академія біоенерготехнологій є некомерційною громадською науково-технічною організацію, яка об’єднує на добровільних засадах професійних представників академічної, вузівської, галузевої та фірмової науки, окремих вчених, науковців та дослідників, представників вищої керівної ланки бізнесу і підприємств з різними формами власності, що мають у своєму активі наукові праці або різного роду досягнення, як в традиційних, так і нетрадиційних галузях науки і техніки, економіки, охорони здоров’я, освіти та соціально-культурній сфері.

Академія має на меті:

-          створення вченим, інженерно-технічним працівникам, фахівцям різних галузей науки і техніки, охорони здоров’я, культури, освіти та управління, особливо тим, хто володіє високим інтелектуальним потенціалом, знаннями і навичками практичної реалізації, умов сприятливості і соціального замовлення на переорієнтацію своїх талантів, способу мислення і можливостей з традиційних форм на нетрадиційні, з метою створення нової теорії розвитку людства і практики реалізації вищих технологій на основі нових фізичних основ;

-          мотивацію і стимулювання подальшого залучення вчених й інженерно-технічних працівників, працівників науки, охорони здоров’я та культури, людей з нетрадиційними можливостями і вмінням, фахівців в області біоенергоінформатики та соціології у міжнародне наукове співтовариство для вироблення наукових основ і теорії реалізації енергоінформаційної єдності Світу, а також обміну енергоінформаційного між Великим і Малим Космосом;

-          стимулювання і різного роду підтримка вчених і інженерів, медичних працівників та цілителів, екстрасенсів і фахівців з нетрадиційних методів діагностики, профілактики та безмидакаментозного лікування людей, які можуть і прагнуть взяти участь в розробці довгострокових перспектив для професійної діяльності в громадському секторі, що призведе до зміцнення та зростанням наукового потенціалу та науково-технічного рівня держав;

-          об’єднання вчених-фізиків, інженерно-технічних працівників, фахівців-прикладників і практиків, науково-дослідних і фірмових структур для експериментального обґрунтування, практичного застосування нової фізики на основі теорії ефіру, фізичного вакууму і фізичної взаємодії, також розробки вищих технологій, пізнання й енергоінформаційного обміну зі Всесвітом, глобального оновлення технологічної основи світового розвитку;

-          надання юридичної основи і законності будь-якої діяльності на основі нетрадиційних підходів і знань, нетрадиційних дій, спрямованих на благо людства, екологічного очищення і оновлення навколишнього середовища на принципах «екологічно чиста людина екологічно чистої атмо- і фітосфери», а також духовного оновлення людини;

-          об’єднання екстрасенсів, народних цілителів з нетрадиційними здібностями і способом мислення в єдине світове співтовариство, їх атестація, правове закріплення рівня кваліфікації, навчання та перепідготовка на основі нових наукових досягнень і пізнання та спеціальна професійна підготовка в розрізі законодавства держав;

-          початкове навчання широких мас населення нетрадиційним методам світогляду, взаєморозуміння і взаємозбагачення на принципах енергоінформаційної єдності Світу.

Основні завдання:

-          створення фізичним членам академії умов для активної професійної діяльності;

-          створення нових вищих технологій у металургії, машинобудуванні, медицині, агропромисловому комплексі;

-          дослідження енергоінформаційних структур людини, Землі, Космосу і їх взаємодії;

-          дослідження біополя людини та її екстрасенсорних здібностей як можливості біолокації та можливості отримання інформації з навколишнього простору і Великого Космосу, визначення психоінформаційної структури ментальності соціальних та етнічних груп населення, структури нових підприємств і оптимальних критеріїв колективної сумісності;

-          дослідження культурної і технологічної взаємодії різних етносів і можливості сприйняття однією культури іншою;

-          організація практично важливих для держави технологічних досліджень і розробок;

-          розробка екологічно чистих і мало затратних експрес-методів пошуків корисних копалин та виявлення шкідливих для здоров’я людини геопатогенних зон з використанням біоенергетичних здібностей людини і приладів, створених на основі нетрадиційних підходів;

-          організація мережі шкіл нового бачення Світу для широкої популяризації знань нетрадиційного світогляду, розповсюдження філософських і науково-технічних знань з тематики академії;

-          організація розробки та виготовлення технічних засобів на основі нетрадиційної діагностики стану людини, його профілактики захворювань та безмедикаментозного лікування.                                                        


                                                                                                    Володимир Ткаченко, президент Міжнародної академії біоенерготехнологій

                                                                                                                                                                                                                               


Доска объявлений
В разделе "Каталог статей" Вы можете ознакомиться с "курсами" и "мероприятиями"------------------- В разделе "Каталог файлов" Вы можете скачать краткое описание лекций и полезное видео. ------------------ В разделе "События" Вы можете ознакомиться с архивом проведенных курсов и лекций -------------------- В разделе "Кафедры" Вы можете ознакомиться с названиями кафедр, и их лекторами.

Календарь
«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Время - Деньги

Друзья сайта
На стадии разработки

Copyright MyCorp © 2019Сделать бесплатный сайт с uCoz